0
Mylime savo sveikatą, kūną = mylime savo dabartį ir ateinančią ateitį.

 .